Satyashodhak Default Featured Image

जिजाऊ वंदना…

जिजा माऊली गे तुला वंदितो मी,
जिजाऊच साक्षात वात्सल्य नामी ॥धृ॥

तुझ्या पाऊली लीन आम्ही सदाही,
तुझ्या साऊली हीन कोणीही नाही;
नसे दास कोणी नसे राव-स्वामी ॥१॥

तुझ्या धाडसाचे धडे दे आम्हाला,
तुझ्या पाडसाच्या स्मृती सोबतीला;
तयांच्या सवे गाजवू शौर्य आम्ही ॥२॥

तुझी सावली सर्व काळी असू दे,
कुठे दुःख कोणास काही नसू दे;
नसू दे अनारोग्य अंधार यामी ॥३॥

तुझ्या प्रेरणेने घडो लोकसेवा,
तुझ्या चिंतनाने सुखी काळ जावा;
घडो अंत तो शांत साफल्यगामी ॥४॥

जय जय जिजाऊ ऽऽऽ- जय जिजाऊ

4 comments

 1. जिजा माऊली गे तुला वंदितो मी,
  जिजाऊच साक्षात वात्सल्य नामी ॥धृ॥

  तुझ्या पाऊली लीन आम्ही सदाही,
  तुझ्या साऊली हीन कोणीही नाही;
  नसे दास कोणी नसे राव-स्वामी ॥१॥

  तुझ्या धाडसाचे धडे दे आम्हाला,
  तुझ्या पाडसाच्या स्मृती सोबतीला;
  तयांच्या सवे गाजवू शौर्य आम्ही ॥२॥

  तुझी सावली सर्व काळी असू दे,
  कुठे दुःख कोणास काही नसू दे;
  नसू दे अनारोग्य अंधार यामी ॥३॥

  तुझ्या प्रेरणेने घडो देशसेवा,
  तुझ्या चिंतनाने सुखी काळ जावा;
  घडो अंत तो शांत साफल्यगामी ॥४॥

  जय जय जिजाऊ ऽऽऽ- जय जिजाऊ

  i liked

 2. Pls Update Jijau Vandana. Pls replace word Deshsevs as Lokseva.
  pls contact. chandrashekhar shikhare or Gangadhar Banbare

Leave a Reply