श्री संत गाडगेबाबा – प्रबोधनकार ठाकरे

Sant Gadagebaba

गावातील तसेच माणसांच्या मेंदूतील घाण साफ करून त्यांचे प्रबोधन करणारे कर्ते समाजसुधारक कृतीशील राष्ट्रसंत गाडगे महाराज यांचा आज स्मृतिदिन. त्यांना विनम्र अभिवादन.

महाराष्ट्राचे कट्टर सत्यशोधक प्रबोधनकार ठाकरे यांनी लिहिलेले त्यांचे चरित्र.

पुस्तक इथे वाचा : श्री संत गाडगेबाबा – प्रबोधनकार ठाकरे

2 comments

Leave a Reply