संभाजी ब्रिगेड – भारत मुक्ती मोर्चा संयुक्त संघर्ष मेळावा…

संभाजी ब्रिगेड – भारत मुक्ती मोर्चा संयुक्त संघर्ष मेळावा…
महापुरुषांच्या सन्मानात, आम्ही उतरलो मैदानात…

दि.२४ ऑक्टोंबर २०१०, वेळ दु.३ वाजता…
स्थळ-  एस.एस.पी.एम.एस. ग्राउंड, पुणे RTO  शेजारी, पुणे…

Sambhaji Brigade Struggle March

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.