बाबा पुरंदरे हाच खरा जेम्स लेन…

बाबा पुरंदरे व जेम्स लेन बद्दल लेख लिहीण्याच्या विचारात असताना मला पुढील दोन ब्लॉग्सवर लेनची माहिती सापडली.
मी नवीन लेख लिहिण्यापेक्षा ह्या ब्लॉग्सना विज़िट करा..

१. बाबा पुरंदरे
२. प्रवीण दादा गायकवाड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.