जय जिजाऊ! मी विनीत… एक सत्यशोधक… दगडाला देव मानून पूजणारा, नंतर ठोकर लागल्यावर त्या दगडाला धुडकावणारा… स्वत:च्या जातीचा पराकोटीचा अभिमान बाळगणारा… वस्तुस्थिती कळाल्यावर जात कायमची जाळणारा… हा ब्लॉग मी मला आलेले काही अनुभव, माझे त्यावर असलेले मत मांडण्याकरता सुरू केलेला आहे… हा ब्लॉग कुठल्याच जाती/ धर्माविषयी आकस पसरवण्यासाठी सुरू केलेला नाही… इथे फक्त सत्य मांडले